Kevin Kariuki

Kevin Kariuki - Nairobi, Kenya
SKU: Kariu-7

Nairobi, Kenya
2012
Recycled metal
(2 3/4" h. x 3 3/4" w. x 6 1/2" l.),

$58
Kevin Kariuki - Nairobi, Kenya
SKU: Kariu-1

c. 2011
Recycled metal (3" h x 4 1/4"w. x 6 1/2" l.,

$58
Wasp - small
SKU: Kariu-6s

Nairobi, Kenya
2012
Recycled metal (2 1/2" h. x 3" w. x 5 1/2" l.),
Colors and exact details may vary.

$58
Kevin Kariuki - Nairobi, Kenya
SKU: Kariu-3

Nairobi, Kenya
2012
Recycled metal (5 3/4" h. x 3 1/2"w. x 6 1/2" l.),

$88
Product Status: 
Sold
Kevin Kariuki - Nairobi, Kenya
SKU: Kariu-2

Nairobi, Kenya
c. 2011
Recycled metal (3 1/2" h x 5 1/2"w. x 6 1/2" l.,
Colros and exact design may vary.

$78
Product Status: 
Sold
Kevin Kariuki - Nairobi, Kenya
SKU: Kariu-6

Nairobi, Kenya
2012
Recycled metal (3 1/2" h. x 4" w. x 8" l.),

$78
Product Status: 
Sold
Kevin Kariuki - Nairobi, Kenya
SKU: Kariu-5

Nairobi, Kenya
2012
Recycled metal (2 1/2" h. x 3 3/4" w. x 5" l.),

$68
Product Status: 
Sold
Kevin Kariuki - Nairobi, Kenya
SKU: Kariu-4

Nairobi, Kenya
2012
Recycled metal (2 1/2" h. x 3 1/4" w. x 4 1/2" l.),

$58
Product Status: 
Sold
Kevin Kariuki - Nairobi, Kenya
SKU: Kariu-8

Nairobi, Kenya
2012
Recycled metal (2 1/2" h. x 3 1/2" w. x 5" l.),

$58
Product Status: 
Sold