Gato Montes (Mountain Lion)

Gato Montes (Mountain Lion)
Details: 
Gato Montes (Mountain Lion)
Gato Montes (Mountain Lion)
Gato Montes (Mountain Lion)
Gato Montes (Mountain Lion)
Read more about this artist: 

Armando Jimenez and Antonia Carrillo
Arrazola, Oaxaca, Mexico, 2021
Wood painted with acrylic paints
(4 1/4” w. x 9 1/2” d. x 8 3/4” h.)

Country: 
SKU: ARMJ-2105
Sold

$180