Shinzaburo Takeda

Shinzaburo Takeda - Rio de Ixhuatan
SKU: ST-1004

Lithograph (Image size 33 x 64.5 cm, 13" x 15 3/4")
#10/50, 2008

$1200 framed
Shinzaburo Takeda
SKU: ST-1003

Woodcut (Image size 40 x 30 cm, 15 1/2" x 11 1/2" on 25 1/2" x 20 1/2" sheet)
#30/30, 2003
Framed

$950 framed
Shinzaburo Takeda - Fiesta de Tigre I
SKU: ST-1001

Lithograph (Image size 11 1/4" x 9", sheet size 19" x 15")
#30/30, 1999
Framed

 

 

$780
Shinzaburo Takeda - Fiesta de Tigre IFiesta de Tigre II
SKU: ST-1002

Lithograph (Image size 11 3/4" x 9" on 19" x 15" sheet )
#28/30, 1999
Framed

$780
Shinzaburo Takeda
SKU: STA-2

Lithograph (24 x 18 1/2)
#19/30, 1998

$1200 framed
Product Status: 
Sold
Shinzaburo Takeda
SKU: STA-3

Lithograph (19 1/4 x 14 1/4)
#33/40, 1997

$1100 framed
Product Status: 
Sold
Shinzaburo Takeda
SKU: STA-1

Lithograph (14 1/2 x 20 1/4)
#9/17 II, 1995

$925
Product Status: 
Sold